Dane kontaktowe

Siedziba

Siroscan Sp. z o. o.
ul. Poselska 11
03-391 Warszawa
NIP 951–18–83–293

Biuro i korespondencja

Siroscan Sp. z o. o.
ul. Poselska 11
03-931 Warszawa

pharma@siroscan.pl
www.sirowapharma.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000119845 kapitał zakładowy 4,896.000,00 zł.

Renomowani producenci