Contact details

Registered office

Siroscan Sp. z o.o.
Ul. Poselska 11
03-391 Warszawa
NIP 951–18–83–293

Contact and correspondence

Siroscan Sp. z o.o. Pharma Division
Ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań
I piętro, biuro nr 101

pharma@siroscan.pl
www.sirowapharma.pl

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000119845 kapitał zakładowy 4,896.000,00 zł.

Renowned producers